Felsöka ABS-sensorer

Publicerat den

Hejsan!

Jag har haft problem en längre tid med att ABS-en slår till när jag bromsar i låg fart. Så uppenbarligen är någon komponent i ABS-systemet felaktig. Det naturliga är då att starta med är att verifiera ABS-sensorerna. Det här kan man göra på flera sätt. Jag tänkte ta det sätt som jag tycker är lättast. Fördelen med det här sättet är att det kräver minimalt med skruvande. Det kräver inte heller någon High scan-utrustning. Nackdelen är dock att det kräver ett oscilloskop, en multimeter och en medhjälpare. I det här fallet rör det sig om en Hyundai Accent, men metoden fungerar sannolikt även på andra fordon.

Vad behövs för att göra detta?

  • 10 mm nyckel
  • Domkraft
  • Pallbockar
  • Ett oscilloskop, fungerar med billigast tänkbara
  • En multimeter
  • En medhjälpare för att snurra på hjulen

 

Komma åt kontakten på ABS-pumpen

Den här felsökningen bygger på att man mäter ABS-givarna från ett samlat ställe, i det här fallet är det i kontakten som sitter på ABS-pumpen. För att komma åt kontakten måste man först plocka bort luftfiltret och hållare. Det sitter i några stycken 10 mm  skruvar. När luftfiltret med hållare är borta har man fri tillgång till kontakten.

 

Motorutrymme Hyundai Accent luftfilterhus bortplockat.
Motorutrymme Hyundai Accent med luftfilter bortplockat.

 

Ta bort kontakten från ABS-pumpen

När luftfiltret är borta så syns en orange liten del uppe på ABS-pumpen. Det är låset för själva kontakten. Det öppnas genom att dra det rakt upp. När låset är uppdragen är det bara att dra ut kontakten rakt mot torpedväggen. Det kan kärva lite men det är bara att rucka försiktigt på kontakten.

Kabelanslutning för ABS
Kabelanslutning för ABS
Lås till kontakt uppdragen
Lås till kontakt uppdragen

 

Kontakt avläsgsnad från ABS-pumpen
Kontakt bortplockad från ABS-pumpen
Felsökning
Ohmmätning

Det man kan starta med är att ohm-mäta varje sensor. Det är bara att ta fram sin multimeter, ställa den i ohm-läge och mäta på de positioner som är beskrivet i bilden nedan. Om ohm-talet avviker från specifikationen så har man lokaliserat vilken sensor som är trasig utan att plocka bort den.

Beskrivning av ABS-kontakt
Beskrivning av ABS-kontakten
Ohmmättning av sensor
Ohm-mättning av sensor. Värdet indikerar att sensorn är ok.
Spänningsmätning

För att mäta signalen som en sensor avger måste man kunna snurra på det hjul där den aktuella sensorn sitter. Alltså måste man hissa upp bilen. När det är gjort tar man sin multimeter, ställer den i AC-läge, kopplar den enligt kontaktbeskrivningen ovan och ber en medhjälpare att snurra på det hjul där sensorn man vill mäta sitter. Ett varv per sekund är en lämplig hastighet.

Nu är emellertid tillvaron inte så enkel. Multimetern mäter effektivvärde, vilket i enkla termer betyder att den visar ca 35 procent av signalens verkliga värde. Det betyder att spänningen som multimetern skall visa när hjulet går ett varv / sekund blir ca 46 mV. Väldigt små värden med andra ord. Mätvärdena på multimetern kommer dessutom att fladdra omkring duktigt och då kan det vara svårt att se hur sensorn egentligen mår.

Oscilloskop

Detta leder oss in på en annan mätmetod d v s mätning med oscilloskop. Oscilloskopet erbjuder en mer visuell mätning av spänningen. Mätmetoden är exakt likadan som för en multimeter, enda skillnaden är att man ser spänningen som en graf. Det behöver inte vara något dyrt oscilloskop för den här mätningen. Billigast tänkbara fungerar. Specifikationen säger att utsignalen skall minst vara 130 mV topp till topp vid oscilloskopmätning. Oscilloskopet har även en till fördel. Grafen som visas kan ge en indikation om ABS-kransen är rostig eller om den saknar taggar.

Oscilloskop-mätning med riktig sensor
Oscilloskop-mätning med riktig sensor
Oscilloskop-mätning felaktig sensor
Oscilloskop-mätning med felaktig sensor

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätresultat

Mätningen visade att bakre vänster sensor hade för låg signal. Anledningen till detta är att avståndet mellan ABS-sensorn och kransen var för stort. Lösningen blev att flytta sensorn närmare kransen. Detta gjorde jag med en hammare och ett dorn.

Mätning med multimeter och oscilloskop
Mätning med multimeter och oscilloskop. Signalen från sensorn är för låg.
Avstånd mellan sensorn och kransen är för stort
Avståndet mellan sensorn och kransen är för stort. Detta leder till för låg signal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till med felsökningen!

/Jocke

Specifikation för ABS-Sensor, hämtade från HMA-Service

Motstånd ABS-sensor 1385 ohm +/- 110 ohm.

Utgående spänning 130 mV – 700 mV AC topp till topp

Utgående spänning vid ett varv / sekund > 130 mV

Avstånd mellan ABS-sensor och krans ca 0.5 mm

 

 

 

 

Lämna ett svar