Byta kamrem på Opel Astra

Notis Publicerat den Uppdaterat den

Hej!

I det här inlägget beskriver jag steg för steg hur du byter en kamrem. Bilen för dagen är en Opel Astra Coupe 1.6 2005 med en generation H motor (motorkod Z16XEP).

information2

“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Kamremmens funktion

En fundamental funktion i en fyrtaktsmotor är ventiler. Dessa ventiler måste röra sig synkront med kolvarna i motorn. Den synkroniseringen kan göras med hjälp av en rem, en kamrem. Kamremmen löper mellan motorns vevaxel och kamaxel/kamaxlar. Benämningen kamrem är lite diffus. Egentligen säger det bara att man har en rem och en kam. Engelskans benämning för kamrem är “Timing belt”, vilket är lite närmare sanningen tycker jag. Ventilsynkroniseringen behöver nödvändigtvis inte ske med rem, den kan även göras med drev eller kedja.

Kamrem är ett billigt sätt att genomföra ventilsynkroniseringen. Nackdelen är dock att den måste bytas på givna intervall. I vissa fall så är även bytena relativt dyra.

 

Bild 1 Kamremssats Opel Astra
Bild 1 Kamremssats Opel Astra

 

 Bytesintervall

Kamremmar byts i regel på ett visst intervall. I Opel Astras fall så skulle den ursprungligen bytas på 12000 mil alternativt 10 år. Bytesintervallet har senare reviderats till först 9000 mil och numera 6000 mil.

En gång i världen var det inte så noga om en kamrem gick av, det enda som hände var att bilen stannade. Idag är i princip varenda motor av typen interferens-motor. Det betyder att kolvar och ventiler rör sig i samma utrymme under motorns gång. En trasig kamrem leder därför till ett haveri med krökta ventiler som resultat, mer känt som “sallad i toppen”.

Vad behövs för att byta kamrem

 • Kamremssats bestående av en vevaxelbult, en rem, en sträckare och ett löphjul
 • Låsverktyg AST4995 alt. Gates 4995
 • Torxhylsa för vevaxelremskiva E18
 • 19 mm PU-nyckel för extern remspänningsmekanism, går även med 19 mm hylsa och spärrskaft
 • Torxhylsa för kåpan till kamremmen E10
 • Torxhylsa för skruv till motorfäste E14
 • Garagedomkraft
 • 2 pallbockar
 • Torxbit för innerskärm T25
 • Slangklammermejsel
 • Torxbit T50 för löphjul och kamremssträckare
 • Stor skruvmejsel för att låsa vevaxeln vi borttagning av vevaxelbult
 • Momentnyckel som täcker givna moment

Förberedelser

Börja med att palla upp bilen

Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Ta bort höger framhjul, detta för att få bättre åtkomst vid själva bytet. Eftersom du jobbar i motorutrymmet bör du plocka bort jordflätan till batteriet.

Ta  bort luftrenaren

Skruva bort slangklämman mellan luftrenaren och luftmängdmätaren, även kallad MAF-sensor. Plocka därefter bort slangarna från luftrenaren. Sedan är det bara att lyfta luftrenaren snett uppåt framåt i bilens riktning.

Bild 2 Bortplockad luftrenare
Bild 2 Bortplockad luftrenare

 

Ta bort innerskärm

Det sitter en plastskärm som skydd nere vid remskivan på vevaxeln. Skyddet sitter i 4 torxskruvar och två plastpluggar. Plastpluggarna plockar du bort genom att peta in pinnen mitten av pluggen.

Bild 3 Plastskydd nedre högra hörnet
Bild 3 Plastskydd nedre högra hörnet

 

Ta bort motorfäste

Placera en domkraft under motorn. Förutom att hålla upp motorn, så hjälper den dig att justera höjden på motorn så att du kan komma åt bättre. Skruva därefter bort motorfästet. Börja med de tre skruvarna som sitter i karossen. När skruvarna är lösa, höj motorn en aning med garagedomkraften så att motorn nu vilar på domkraften. Skruva därefter bort skruvarna som fäster motorfästet i motorn.

Nu när du har skruvat bort motorfästet har du bra åtkomst till sträckare och de aggregat som dras av hjälpaggregatsremmen.

Bild 4 Motorfästet bortmonterat och fri tillgång till hjälpaggregatsremmen
Bild 4 Motorfästet bortmonterat och fri tillgång till hjälpaggregatsremmen

 

Ta bort hjälpaggregatsrem

Innan du tar bort hjälpaggregatsremmen, kontrollera noga hur den löper längs hjul och aggregat. Det är lätt att glömma bort hur den satt efter att man har plockat bort den. Ett tips här är att fota av remmen innan du plockar bort den, då blir det enklare vid återmonteringen. Remmen avlägsnar du med en 19 mm PU-nyckel. Placera nyckeln på sträckarbulten och tryck nyckeln mot torpedväggen. När du har tryckt sträckaren tillräckligt långt exponeras ett litet hål på sidan om sträckaren. Där stoppar du in en låspinne som låser sträckaren i öppet läge. I kamremssatsen ingår en sådan pinne. men det går lika bra med en 3.5 mm borr eller sax-pinne.

När du har plockat bort hjälpaggregatsremmen är det ett perfekt tillfälle att kontrollera löphjul och aggregat, t ex vattenpump och frihjul till generator. Om något rasslar eller glappar så är det lämpligt att byta.

Bild 5 Spänningen släppt på hjälpaggregatsrem
Bild 5 Spänningen släppt på hjälpaggregatsrem

 

Ta bort sträckaren till hjälpaggregatsremmen

När remmen är borta från sträckaren kan du släppa på spänningen och ta bort låset till sträckaren. Skruva därefter bort själva sträckaren. Den sitter fast med en E14 torxbult mitt i sträckaren, se Bild 4.

 Ta bort remskivan på vevaxeln

Bulten till remskivan sitter i allmänhet ganska duktigt. Det krävs därför att man låser vevaxeln för att få bort  den. Antingen låser du vevaxeln med en skruvmejsel i drevet på svänghjulet, eller så ber du en medhjälpare att lägga i en växel och trycka på bromsen. Skruva därefter bort vevaxelbulten och avlägsna remskivan. När remskivan är borta skruva tillbaka bulten i hålet igen, utan bricka. Anledningen till det är att du skall kunna dra runt vevaxeln när du senare kontrollerar att kamremmen sitter rätt.

Bild 6 Motor uppallad med garagedomkraft
Bild 6 Motor uppallad med garagedomkraft

 

Ta bort skyddskåpor för kamrem

Det finns två skyddskåpor, en övre och en nedre. Den övre sitter med 2 skruvar och den nedre med 4. Den nedre kåpan går inte att ta bort förrän man har avlägsnat vevaxelremskivan och hjälpaggregatssträckaren.

Sätta motorn i övre dödläge

Hela kamremsproceduren förutsätter att man har placerat motorn i övre dödläge. Opelns motor är i övre dödläge när markeringarna på kamaxlarna pekar rakt mot varandra och markeringen på vevaxeln pekar rakt ner mot en markering i blocket. Se bild 7 och bild 8.

Placera lås
Låsverktyg för kamremsbyte till Opel Astra
Låsverktyg för kamremsbyte till Opel Astra

 

Egentligen behöver man inte använda lås för att byta kamrem, men det underlättar. Jag föredrar att använda lås för då kan jag sätta dit kamremmen utan strul. Låset är till för att låsa kamaxlar och vevaxel. Kamaxellåset skjuts in mellan kamdreven och vevaxellåset skjuts in i kuggarna längst ner på svänghjulet. I låssatsen finns två lås för vevaxeln. Man kan välja vilket man vill, men principen är att det låser fast vevaxeln via kuggarna på svänghjulet. När du har placerat låsen, kontrollera noga att markeringarna på dreven stämmer.

Bild 7 Kamaxlarna låsta
Bild 7 Kamaxlarna låsta
Bild 8 Vevaxel placerad i övre dödläge
Bild 8 Vevaxel placerad i övre dödläge

 

Ta bort kamrem

Själva avlägsnandet av kamremmen är nu simpel. Det är bara att släppa skruven till sträckaren och lyfta bort kamremmen. När du har tagit bort kamremmen skruvar du bort löphjul och sträckare.

Återmontering

Innan du börjar

Börja återmonteringen med att jämföra samtliga komponenter med de gamla. Kontrollera att den nya remmen har lika många kuggar som den gamla. Kontrollera även sträckare och löphjul. Bulten för remskivan skall också bytas. Kontrollera att den nya bulten är likadan som den gamla. De här tipsen förefaller självklara, men det är lätt att glömma bort.

Sträckare och löphjul

Skruva dit den nya sträckaren och det nya löphjulet. Använd momentnyckel för att få rätt vridmoment *.

“Obs! Använd en 6 mm insexnyckel som mothåll när du skruvar fast sträckaren, annars kan fjädertungan skadas och sträckaren hamna i fel läge.” (1)

 

Bild 9 Dra fast tryckrulle med rätt vridmoment
Bild 9 Dra fast tryckrulle med rätt vridmoment

 

Obs! De viktigaste skruvarna i hela kamremsbytet är just skruvarna som håller fast löphjulet resp. sträckaren. Kontrollera därför dessa noggrant!

Sätta dit den nya kamremmen

Nu är det dags att sätta dit den nya kamremmen.

Obs! Kamremmen skall ligga i riktningen så att du kan läsa texten. Det gäller även hjälpaggregatsremmen.

Börja med att lägga på remmen på kamaxlarna och trä den sedan mellan löphjulet och sträckaren ner mot drevet på vevaxeln. Dra tillbaka sträckaren med en 6 mm sexkantnyckel, så att sträckaren är i sitt yttersta läge. För att hålla sträckaren uppe kan du antingen binda upp den med ett spännband eller be en kompis om hjälp. Trä remmen från avgas-kamaxeln över insugs-kamaxeln förbi sträckaren ner mot vevaxeln.  Du kommer att märka att remmen precis går över vevaxeldrevet. Det är viktigt att du lägger på remmen i den ordning som beskrivs här, annars får du inte dit remmen.

När remmen är på plats, tryck in den så att den ligger hyfsat linjerat över samtliga drev och sträckare. Släpp tillbaka sträckaren och ta bort kamaxellåset. Dra sedan runt vevaxeln två varv med hjälp av bulten som håller remskivan på plats. Placera därefter låset på kamaxeln igen och verifiera att markeringarna på samtliga drev är i linje med sina linjeringspunkter. Förutsatt att alla markeringar stämmer blir det inte roligare än så här. Kamremmen är nu bytt. Avsluta med att ta bort kamaxellåset. Resten av återmonteringen är samma som tidigare fast omvänd ordning.

 

Bild 10 Ny kamrem på plats
Bild 10 Ny kamrem på plats

 

Remmen ligger fel

Ibland händer det att kamremmen hamnar fel. Det innebär egentligen inte något större problem.

Processen när en kamrem ligger fel är som följer.

 1. Ta bort kamremmen
 2. Backa vevaxeln 90 grader. Då står kolvarna ungefär i mitten av sina lopp och det är ingen risk att ventilerna kan ta i kolvtopparna.
 3. Justera kamaxlarna så att markeringarna står mitt emot varandra enligt bild 7. Du kan behöva använda lite kraft för att vrida kamaxlarna i rätt position. Det beror på att ventilfjädrarna trycker upp tryckaren mot kamaxeln. Detta är helt normalt.
 4. När låset är placerat, vrid fram vevaxeln så att markeringen på vevaxeln pekar rakt ner mot markeringen på blocket. Se bild 8.

 

Remskivan – Sista problemet

Remskivan till hjälpaggregatsremmen är sista problemet. Den fordrar att du låser vevaxeln för att kunna dra fast bulten som håller den. Personligen tyckte jag att låset för svänghjulet i låssatsen funkade jättedåligt. Jag rekommenderar att låsa vevaxeln med en stor skruvmejsel som du stoppar in i drevet på svänghjulet istället. Det här är så klart ingenting tillverkarna för kam- och vevaxellås ställer sig bakom, men det fungerar för andra bilmärken och så även för Opel.

När du har låst vevaxeln drar du fast vevaxelbulten tillsammans med remskivan. Det sker i tre steg. Först med 95 Nm, följt av 45 grader och ytterligare 15 grader.

 

Bild 11 Drevet på svänghjulet
Bild 11 Drevet på svänghjulet

 

Bild 12 Hål in till svänghjulets drev på motorns framsida
Bild 12 Hål in till svänghjulets drev på motorns framsida

 

Byta vattenpump

Många gånger ser man att man byter vattenpump i samband med ett kamremsbyte. Det är en utmärkt idé om vattenpumpen drivs av kamremmen. På den här motorn drivs vattenpumpen med hjälp av hjälpaggregatsremmen. Det innebär att kamremmen inte kommer att påverkas av en eventuellt trasig vattenpump. I mitt fall var dessutom vattenpumpen i bra skick och således inte nödvändig att byta.

Sammanfattning

Om du aldrig har bytt en kamrem så är Opel Astra en bra bil att börja med. Det är relativt mycket plats i motorutrymmet och det är inte så många detaljer som måste plockas bort. Det finns dessutom mycket dokumentation att tillgå. Utifrån min erfarenhet så är det två saker som kan krångla, bulten till remskivan och placering av kamremmen. Med lite tålamod och ovanstående beskrivning bör det kunna gå vägen. Om du har några funderingar, så kontakta mig gärna via formuläret på siten.

Lycka till!

/Jocke

 

Vridmoment

Vevaxelbult : 95 Nm + 45° + 15°

Motorfäste : 65 Nm i kaross, 60 Nm i motorblock

Kamremskåpa : 8 Nm

Löphjul : 25 Nm

Sträckare : 25 Nm

Sträckare för hjälpaggregatsrem : 50 Nm

OBS!

Vridmomenten kan variera mellan tillverkare av kamremssatser, kontrollera noga den specifikation som gäller för den kamremssats du tänker montera. 

 

Källa

http://www.asttools.co.uk/timingtoolfinder.html

http://www.gates.com

http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-f

(1) Medföljande instruktion Gates kamremssats

 

 

 

5 reaktioner till “Byta kamrem på Opel Astra

  Brage Fjordsjö sade :
  17 april, 2018 kl. 10:32

  Bra och kunnig beskrivning, då kan det inte bli fel! Bra!

  mouth66hotmailcom sade :
  30 maj, 2020 kl. 11:39

  Hej Jocke, jag undrar två saker.
  Varför hittar jag på flera ställen men som du också skrivit, först moment och sen grader i åtdragningsmomentet? ska man grunddra med moment och sen “höfta till det”? jag vill veta särskilt topplocket, vilket tar mig til.l nästa fråga. jag ska byta toppackning på opel astra 2003, har du nån instruktion/beskrivning på det också? från att lossa alla kontakter till att sätta ihop igen. Ska byta kamrem också, men det har jag ju på denna sida. sist jag gjorde något sånt är var på en B18 i amazon, det skiljer sig en del kan man säga 🙂 🙂 Hoppas du har nåt om det.

  mvh, mats

   jockesgarage svarade:
   30 maj, 2020 kl. 02:22

   Hej

   Jo, topplock, vevaxelbultar m m drar man ju oftast med vinkel idag. För att få ett okej utgångsläge för vinkeldragningen så brukar man dra den första dragningen med vridmoment. I runda slängar 20 – 50 Nm. De låga momenten fungerar utmärkt med momentnyckel tack vare att det är låga friktioner, som inte påverkar förbandet i så hög utsträckning. Men när det gäller vinkeldragning rör det sig ofta om väääldigt höga moment och då är det stor sannolikhet att du får fel mätvärden med en momentnyckel. Man brukar dessutom vilja dra moment i ett svep, vilket kan bli både tungt och svårt om du närmar dig 180 graders vridningar. Lösningen på det är då att dra bultar med gradtal.

   Jag är inte säker på vilken motor du har, men för Opel Astra H kan ett normalt dragningsförfarande se ut så här; 25 Nm + 90° + 90° + 90° + 45°. Som du ser kommer det att resultera i extrema krafter. Därför är det mycket viktigt att du kontrollerar att gängorna är i gott skick innan du drar fast bultarna.
   Svaret på din fråga är att du INTE ska höfta det här. Titta i länken nedan så bör du se åtdragningsförfarandet för din motor.

   Tyvärr har jag inget inlägg om byte av topplock på Opel Astra, det kanske kommer. Jag har dock funderat på ett inlägg med vinkeldragning och TTY (Tourqe to yield).

   m v h

   /Jocke

   Källa: Opel online workshop manual

  Lennart sköld sade :
  29 juli, 2022 kl. 07:31

  Hej jocke, astra h 2011. Hål för att låsa svänghjulet med mejsel? Hittar ej, har du en lösning på det?

   jockesgarage svarade:
   30 juli, 2022 kl. 12:30

   Hej

   Om man antar att detta är en bil med manuell växellåda så kan du låta en kompis sätta sig i bilen, lägga in högsta växeln och stå på bromsen medan du skruvar vevaxelbulten.

   I automatlådefallet måste man nog sikta in sig på att på något sätt komma åt startkransen med ett lås, exempelvis med en skruvmejsel. Om man inte hittar något ställe skulle man hypotetiskt kunna lossa startmotorn och komma åt kransen där.

   Nu på senare år använder jag mig av en tryckluftsdriven mutterdragare och vid sådana här situationer så höjer jag systemtrycket temporärt till 9 bar. Då brukar det mesta lossna/fastna utan medhjälpare.

   m v h

   /Jocke

Lämna ett svar