Sekundärluftsystem

P0411 felkod på Passat 2003 års modell

Publicerat den

Hej!

Den här gången handlar det om en s k klassiker. En Passat med tänd motorlampa, som vid avläsning visar sig vara koden P0411. Så vad betyder då detta? Det innebär att någon del i det s k sekundärluftsystemet har gått sönder.

Sekundärluftsystemet (SAI) är ett system som är till för att pumpa extra luft till avgasröret vid kallstart för att på så sätt skynda på uppvärmningen av katalysatorn. I Passatens fall består det av en luftpump, en elektrisk ventil, en vacuumventil och ett relä. Pumpen aktiveras bara när motortemperaturen är att betrakta som kall och den går i ca två minuter efter start.

Sekundärluftsystemets funktion

Systemet består av ett relä som öppnar en ventil på insuget, som i sin tur drar en avgasventil med hjälp av undertrycket från insuget. Reläet startar även luftpumpen.

Vad behövs?

 • Domkraft
 • Pallbock
 • Fasta nycklar alternativt spärringnycklar
 • 6 mm insexnyckel
 • 1/4 hylsor
 • Litet 1/4 tum spärrskaft
 • 1/4 tum förlängare (för bakre skruv till reläbox)
 • Multimeter
 • Liten 2.5 kvadrats kabel (för bygling av relä)
 • Vacuum-handpump
 • Multiverktyg för att kapa slangklämmor
 • Nya slangklämmor (ca 10 stycken)
 • OBD2-läsare

 

Felsökning

VCDS

Det första man bör göra är att verifiera att luftpumpen är ok. Anledningen till det är att luftpumpen är väldigt dyr, så det är bra att kontroller den först. Det kan man göra på två sätt.

Det första sättet är med ett verktyg som heter VCDS. Det är en utökat OBD2-instrument för Volksvagen-bilar där man kan få mer diagnostikinformation, tvångsköra funktioner och till och med programmera om funktioner i bilen. Med det här instrumentet kan man alltså tvångsköra luftpumpen.

Öppna säkringslådan

Andra sättet är att öppna säkringslådan på förarsidan närmast torpedväggen, plocka bort reläet till luftmotorn och bygla det (tvångskör reläet). Om luftmotorn går så kan man utesluta den. Det sitter även en 40 A säkring här, kontrollera den.

Säkringslådan sitter i fyra skruvar, varav de tre främsta är lätt åtkomliga. Den bakre skruven närmast torpedväggen är lite klurigare. För att komma åt den måste du köra vindrutetorkarna så att de pekar rakt upp på vindrutan. Då syns en liten plastplugg där torkaren brukar ligga. Plocka bort den så får du fri tillgång till den bakre skruven på säkringslådan.

Säkringslåda Passat
Säkringslåda Passat med säkring och relä till luftpumpen.
Reläet

Reläet är enkelt att felsöka. Det är bara att tvångsköra det med 12 volt och ohm-mäta utgången. Även om man hör att det klickar i reläet är det inte säkert att det fungerar, därför är det bra att ohm-mäta.

Ohmmätning
Oändligt motstånd vid mätning
Ohmmätning av relä
Ohm-mätning av relä med 12 volts matning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundärluftpumpen

När jag fixade felet på min bil började jag naturligtvis i fel ordning, d v s jag började med att montera bort luftpumpen och testade den externt utanför bilen. Det är betydligt smartare att testa den via säkringslådan. D v s man byglar reläet för att på så vis tvångsköra luftpumpen. Om luftpumpen inte funkar kan det vara kablage eller pump, mest sannolikt luftpumpen. Enda problemet är att om pumpen har havererat så har även avgasventilen gått sönder. Anledningen till att pumpen går sönder är att avgasventilen som skall släppa ut luften i avgasröret har kärvat ihop och står öppen. Det som händer då är att de varma avgaserna blåser rakt in i luftpumpen och drar med sig kondens och pumpen rostar helt enkelt ihop. Otur!!

I mitt fall fungerade faktiskt pumpen men jag ville ändå säkerställa att hela systemet var intakt så jag monterade även bort avgasventilen. Jag kommer till det senare.

Avgasventilen

Man kan testa avgasventilen genom att sätta undertryck på munstycket som sitter på ventilen. Då skall det gå att blåsa luft genom ventilen. När undertrycket är borta skall ventilen så klart vara stängd. Detta test fordrar att man har avlägsnat slangarna till vevhusventilationen.

Elektrisk ventil

Den elektriska ventilen är placerad under insuget. I mitt fall så fungerade den, så jag kollade inte upp den så noga. Det man kan göra om man misstänker den är att se om det uppstår vacuum i slangen vid munstycket på avgasventilen när motorn är varm. Det skulle då vara en indikation på att den elektriska ventilen är öppen hela tiden.

Reparation

Ta bort sekundärluftpumpen

Luftpumpen sitter åtkomlig underifrån, så börja med att palla upp bilen.

Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Luftpumpen sitter längst fram på passagerarsidan bredvid kylaren. Den kan vara lite svår att plocka bort. Det underlättar om man plockar bort det lilla plaststycket som sitter i fronten. Det blir mycket lättare att komma åt pumpen. Plaststycket sitter fastsatt i stötfångaren med clips. När plastbiten är borta så är det enkelt att komma åt pumpen.

Börja med att ta bort elkabeln och de två plastslangarna som går till pumpen. Man måste vara lite försiktig, för de kan vara sköra. Det är bara att klämma åt plastringen i kopplingen och rucka lite försiktigt. När plastslangarna är borta tar du bort pumpen genom att skruva bort hela fästet som sitter i två skruvar.

Obs! Det går inte att ta bort pumpen genom att skruva bort gummiupphängningarna. Hela fästet måste bort.

När pumpen är borta från bilen är det ett perfekt tillfälle att kontrollera skicket på plastslangarna.

Plastgaller bortplockat från fronten.
Plastgaller bortplockat från fronten.
Plastgaller
Plastgaller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundärluftpump
Sekundärluftpump sett underifrån bilen bredvid kylaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pump med fäste
Sekundärluftpump med fäste
Sekundärluftpump bortmonterad
Sekundärluftpump utan fäste
Gummibussning till pumpen
Gummibussning till luftpumpen

 

Luftpumpen demonterad
Luftpumpen demonterad
 Ta bort avgasventilen

Avgasventilen sitter mellan motorn och torpedväggen under vevhusventilationen, se bilder nedan.  För att komma åt ventilen måste man ta bort alla de här rören. Rören sitter skruvade i ventilkåpan och slangarna är fastsatta med engångsklämmor. Jag sågade bort klämmorna med en Dremel och ersatte dem med vanliga slangklämmor. Anledningen till att jag sågade bort dem är att jag inte ville riskera att klämma sönder slangarna.

Själva ventilen sitter fast underifrån med två insexskruvar. För att komma åt skruvarna fick jag modifiera en insexnyckel d v s kapa den. Det är ingen komplicerad operation, det är egentligen bara lite trångt om utrymme men med lite tålamod så går det. Var uppmärksam på att ventilen har en packning.

 

Passat 1.8 T Motor
Passat 1.8 T Motor
Pierburg avgasventil
Avgasventilen under slangen

 

Avgasventil ditsatt med nya klammer
Avgasventil ditsatt med nya slangklämmor
Specialverktyg för att ta bort avgasventil
Specialverktyg för att ta bort avgasventil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Släck  motorlampa

När allt fungerar återstår bara att greppa obd-2 läsaren och släcka motorlampan. För mer information, titta gärna i pdf-dokumentet nedanför.

Trevlig skruvning!

/Jocke

Källa

http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0106_en_web.pdf