Byta termostat Ford Focus

Publicerat den

Hej igen!

Nu var då hösten här med allt vad det innebär. För många innebär det att det blir kallare i luften vilket har lett mig in på följande tema. Den här gången tänkte jag nämligen skriva om en s k “klassiker”, byta termostat på en Ford Focus. I det här fallet rör det sig om en Ford Focus från 2007 med en 1.8 liters bensinmotor.

Hur vet man att termostaten är dålig?

Enkelt, det ser man när temperaturmätaren inte visar det typiska 90 grader som det brukar vara. Det här är ett fel som man bör fixa så fort som möjligt, då det b l a leder till att bilen drar onödigt mycket bensin, vilket i sin tur leder till en icke önskvärd miljöpåverkan. Det kan också bli svårt att få värme i kupén under kalla dagar. Om man vill vara säker på att termostaten är dålig kan man plugga in en obd-läsare och läsa av  temperaturen på det sättet. På så vis har man dubbelkollat, ifall instrumenten skulle visa fel. Det troligaste är dock att termostaten har gjort sitt.

 

Vad behövs för att laga termostaten?

 • 17 mm lednyckel
 • 8 mm ringnyckel gärna ringspärrnyckel
 • 10 mm ringnyckel, även här gärna ringspärrnyckel
 • Spärrskaft 1/4 tum eller 3/8 med förlängare och led plus 10 mm hylsa
 • 1 stor skruvmejsel
 • Spetstång
 • Polygrip
 • Uppsamlingskärl för glykol
 • 2 pallbockar
 • Domkraft

 

Hur gör man?

 

Palla upp bilen

Börja med att palla upp bilen. För att plocka bort termostaten kommer du att behöva komma åt bilen underifrån. Då kan du dessutom passa på att plocka bort plastskyddet som täcker motorn underifrån. Ta därefter bort täcklocket för motorn. Bara att rycka det rakt upp.

Vid uppallning, tänk på säkerheten och placera alltid minst en pallbock under bilen!

Motor Ford Focus 1.8
Motor Ford Focus 1.8.

 

Hitta min termostat

Vid första anblicken ser det hela rätt så skrämmande ut, men det kommer att visa sig senare att det inte är så illa som det verkar. Termostaten sitter under insugsröret på motorns högra sida i bilens riktning sett, d v s alldeles snett nedanför sträckaren till generatorremmen. På den här modellen är termostat och termostathus en enhet, det betyder att man byter hela termostathuset.

Tömma kylsystemet

Kylsystemet innehåller glykol. Detta är en giftig vätska som skall tas hand om på ett korrekt sätt, d v s fraktas till en miljöstation!

Man skulle kunna plocka bort termostaten utan att tömma systemet innan. Problemet med den metoden är att motorutrymmet blir kladdigt och själva tömningen blir mer eller mindre okontrollerad. Det är lika bra att tömma systemet kontrollerat innan man tar bort termostaten.

Kylsystemet töms genom att öppna en liten plastskruv som sitter längst ned på kylarens vänstra sida, inifrån motorutrymmet sett.

Skruv för att tömma kylsystemet
Skruv för att tömma kylsystemet.

 

Placera en stor behållare under bilen. Det går 6 liter i själva systemet men det brukar vara bra att ha lite marginal. Skruva därefter upp plastskruven på kylaren med en skruvmejsel. När det slutat att komma kylarvätska kan du skruva åt skruven igen, så slipper du få en otrevlig överraskning när du häller tillbaka kylvätskan senare.

Demontering

Förberedande demontering

Innan du kommer åt termostaten måste du avlägsna en rad delar. Börja med att ta bort höger framlykta. På Ford Focus sitter den fast med en torx-skruv. Man måste dessutom ta bort elkabeln till lyktan. Nu blir det lättare att nå skruvarna på remsträckaren.

Framlykta Ford Focus
Framlykta Ford Focus.

Plocka därefter bort returslangarna till expansionskärlet. I mitt fall satt det dessutom en kabel till en motorvärmare där, men det är inte säkert att det finns motorvärmare.

Slangar till expansionskärl
Slangar till expansionskärl.

 

Ta bort generatorrem

Nu är det dags att ta bort generatorremmen. Det gör man genom att spänna tillbaka sträckaren med en 17 mm lednyckel. Man sätter lednyckeln på sträckarens centrumbult och pressar sträckaren i riktning mot torpedväggen. Då känner man tydligt att remmens spänning minskar. Ta bort remmen från sträckaren. Ett tips är att hänga upp remmen temporärt med ett buntband, så att remmen inte ramlar loss då blir återmonteringen smidigare.

Ta bort remsträckare

Sträckaren sitter i tre 10 mm skruvar alla åtkomliga från framsidan. Här kan man använda ett 3/8 spärrskaft, tillsammans med en led och förlängare. Det är betydligt lättare att komma åt den inre bulten när man har plockat bort lyktan. Notera att det sitter en liten elkontakt här som kan vara bra att plocka isär för att underlätta vidare bortmontering av termostaten. När sträckaren väl är borta så ser man termostaten tydligt.

 

Remsträckare borta
Remsträckare borta, notera att remmen är upphängd med ett buntband.

 

Bild på termostat och slangar
Bild på termostat och slangar.

 

Ta bort termostaten

Termostaten sitter precis som remsträckaren med tre bultar. Enda skillnaden här är att det är 8 mm bult. Den nedersta bulten är åtkomlig underifrån och det är smartast att börja med den. Varför? Jo därför att då sitter termostathuset kvar och man slipper obehaget av glykol som regnar över huvudet. De två översta kan man sedan ta bort med en vanlig nyckel, eller som jag själv föredrar, en ringspärrnyckel.

Den nedersta bulten på termostaten är mycket svår att komma åt uppifrån, för att inte säga omöjlig. Det går mycket lättare underifrån, även om det är trickigt från det hållet också.

 

Termostat sedd underifrån bilen
Termostat sedd underifrån.

 

Närbild termostat sedd underifrån
Närbild termostat sedd underifrån.

 

Ta bort slangarna

När termostaten är lös så kan man ta bort de två slangarna som sitter i den. Slangarna sitter med var sitt klammer. Dessa avlägsnas lättast med en polygrip. Skjut tillbaka klammren en bit på slangen i väntan på att den nya termostaten skall monteras.

Återmontering

Att montera tillbaka termostaten är tämligen enkelt när man har tagit bort den gamla. Se bara till att rengöra kontaktytorna för den nya termostaten så att eventuellt läckage inte uppstår.

Några saker som kan vara bra att tänka på vid återmonteringen;

 • Glöm inte packningen till termostaten
 • Fyll på systemet så tidigt som möjligt

Om man glömmer packningen är det stor sannolikhet att det blir läckage. Dessutom så är det möjligt att man ser det i ett sent läge och då blir man tvungen att upprepa hela processen igen. Anledningen till att man vill fylla i kylarvätskan så tidigt som möjligt är förstås att man inte vill montera bort en massa detaljer i onödan ifall ett läckage skulle uppstå.

Byta kylarvätska

När man byter termostat kan det vara ett bra läge att byta kylarvätska ifall man inte vet statusen på den gamla. I det här systemet går det totalt 6 liter, med en 50/50 blandning blir det då bli 3 liter glykol. Efter påfyllning, kontrollera systemet efter läckage.

Ställen där läckage kan uppstå;

 • Termostat
 • Slanganslutningar till termostat
 • Dräneringsplugg för kylsystem
 • Returledningar till expansionskärl

Om det inte har uppstått något läckage efter påfyllningen så bör det inte vara några problem att montera tillbaka resterande detaljer.

Starta bilen

När du startar bilen bör du hålla koll på kylsystemet, så att det inte händer skumma saker. Vrid dessutom på full värme i kupén, så att kylarvätskan får cirkulera fritt i systemet. På så vis undviker du luftfickor i systemet. Låt bilen gå på tomgång i 5 minuter, kontrollera därefter läckage.

Provkör

Det är lätt att se om reparationen har fungerat. Då skall temperaturmätaren nå 90 grader. Jag kan nämna att i mitt fall, när jag provkörde, så tog det ca 20 km innan bilen gick upp i korrekt arbetstemperatur. Detta är ingenting konstigt.

Det är mycket troligt att du får fylla på mer vätska efter provkörningen, helt normalt och inget att oroa sig för. Var bara noga med att vätskan håller sig innanför de uppmärkta min/max värdena i expansionskärlet. Efter provkörningen kontrollera åter igen kylvätskenivån och att det inte har uppstått något läckage.

 

Lycka till med termostaten!

/Jocke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar