Ta bort airbag (krockkudde) i ratten Renault Clio Mk2 2005

Publicerat den

Hej

De senaste månaderna har jag haft ett litet hobbyprojekt, där jag har fixat i ordning en Renault Clio Mk2. Jag har gjort en massa handpåläggning för att den skall kunna besiktas och i slutändan köras i några år till. Ett av felen var att lamporna för krockkudden lyste. I det här inlägget beskriver jag lite enkelt hur man kan ta bort och felsöka en krockkudde.

Instrumentpanel som indikerar en defekt krockkudde.
Instrumentpanel som indikerar en defekt krockkudde.

 

 

 

 

 

information2

“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Vad behövs

  • OBD-2 -instrument med SRS-funktionalitet
  • En kort mellanstor, platt skruvmejsel
  • 2 resistorer á 2 ohm vardera

 

Grundläggande felsökning

Lamporna som indikerar krockkudde-fel säger ingenting om vilken krockkudde som trilskas. För att överhuvudtaget ha en chans att se vad som är fel med en krockkudde så behövs ett OBD-2 -instrument med SRS-funktion det vill säga, som stöder avläsning av krockkudde. Då kan man åtminstone få ett hum om vad som pågår och vilken/vilka enheter som det är fel på.

Jag har turen att vara den lycklige ägaren av ett sådant instrument och det underlättar dramatiskt.

Det första jag gjorde var att koppla upp mitt instrument. Det visade 2 fel.

  1. Drivers front air bag circuit 1. Short circuit
  2. Drivers front air bag circuit 2. Short circuit

Det finns flera anledningar till de här felkoderna, men som felet indikerar, är det kortslutning på förarsidan någonstans i närheten av, eller i krockkudden. För att avgöra detta är man dock tvungen att avlägsna krockkudden, vilket leder till huvudtemat i det här inlägget. Det kan tilläggas att man även behöver plocka bort krockkudden om man t ex vill ta bort ratten, så det kan vara bra att känna till hur man gör detta.

 

Avlägsna krockkudden

 

Varning

Krockkudden består av en sprängladdning. Som alla sprängladdningar kan den explodera om den hanteras på ett felaktigt sätt. Om du känner dig minsta osäker eller obekväm med situationen rekommenderar jag dig att lämna in bilen till en verkstad.

Med det sagt så fortsätter vi till själva proceduren, att avlägsna krockkudden.

Koppla bort strömmen

Innan du överhuvudtaget påbörjar processen att plocka bort krockkudden måste bilen vara strömlös.  Så det första du måste göra är att lossa minus-polen på batteriet och vänta i minst 5 minuter. Varför måste man vänta då? Jo, det är för att vissa elektriska komponenter kan lagra energi och då tar det ett tag innan den energin försvinner. Det går olika rön om hur länge man skall vänta, men i Renault Clio- fallet så är det minst 5 minuter. Att plocka bort en krockkudde är ju inget man gör spontant, utan det är ett planerat ingrepp. Det betyder att man mycket väl kan tänka sig att plocka bort polen kvällen innan man jobbar med bilen. Då är man väldigt säker på att bilen är strömlös. Vissa bilmärken förespråkar även att man bör ta bort säkringen till krockkudden, men det är inte nödvändigt här.

Tips!

Kom ihåg att anteckna eventuell kod för radion, eftersom bilen blir strömlös.

Minuspolen kan ha en tendens att fjädra tillbaka mot batteripolen, så var noga med att säkra upp minuspolen så att den inte under några omständigheter kommer i kontakt med batteriets negativa pol.

 

Avlägsna minuspol på batteriet.
Avlägsna batteriets minuspol.
 
Ta bort krockkudden

Krockkudden sitter fast med två fjädrar på baksidan av ratten. För att komma åt dessa vrider du ratten 90 grader. Då kommer du att hitta en fjäder i övre delen, respektive den andra i nedre delen.

Ratten vriden 90 grader.
Ratten vriden 90 grader.

 

Fjäder som håller fast krockkudden i ratten.
Fjäder som håller fast krockkudden i ratten.

 

Bänd bort fjäder med skruvmejsel.
Bänd bort fjäder med skruvmejsel.

 

För att plocka bort krockkudden bänder du fjädrarna över sina respektive bleck. Fjädrarna sitter ganska rejält så man får ta i lite grand. När du har bänt fjädrarna förbi respektive bleck, så är det bara att försiktigt dra ut krockkudden.

Obs! krockkudden sitter fortfarande fast i sitt kablage, så ta det försiktigt.

 

Ta bort kablarna från krockkudden

Det går två kablar till krockkudden. De sitter fast i varsin kontakt, en i övre kanten och den andra i nedre kanten av krockkudden. Kontakterna låses fast med ett litet plastlås på själva kontakten. Den bänder du upp med en liten skruvmejsel. Sedan är det bara att dra ut kontakten från krockkudden. Det kan vara bra att veta att kontakter och kontaktdon har pedagogiskt matchande färger så man inte sätter dem fel vid återmontering. När kablarna är borta är det bara att plocka bort krockkudden.

Ta bort kabel från krockkudden.
Ta bort kabel från krockkudden.

 

Kabel avlägsnad från krockkudde.
Kabel avlägsnad från krockkudde.
 
Krockkudden borta

Nu när krockkudden är borta, är det bra att lägga undan den för förvaring på ett säkert ställe.

Ratt med avlägsnad krockkudde, notera blecken i bakkanten av ratten som fjädrarna i krockkudden sitter fast i.
Ratt med avlägsnad krockkudde, notera blecken i bakkanten av ratten som fjädrarna i krockkudden sitter fast i.

 

Fjäder som håller fast krockkudde i ratten.
Fjäder som håller fast krockkudden i ratten.

 

Krockkudde Renault Clio 2.
Krockkudde Renault Clio 2.

 

Felsökning

Vanliga fel

Några vanliga fel med krockkudden i ratten brukar vara

  1. Kablaget till och från själva kudden är i dåligt skick på grund av nötning
  2. Rattstångsbrytare (clock spring) utsliten
  3. Själva krockkudden är defekt

Vidare felsökning av min krockkudde visade sig vara ett av felen ovan.

 

Felkoder utan krockkudde

Efter att jag hade kopplat bort krockkudden, pluggade jag åter igen in OBD-instrumentet. Det visade;

  1. Drivers front air bag circuit 1. Open circuit
  2. Drivers front air bag circuit 2. Open circuit
Felkoder krockkudde.
Felkoder krockkudde.

Det betyder i klartext att det är avbrott i krockkuddens elektriska krets, vilket ju är helt riktigt eftersom jag inte hade någon krockkudde inkopplad.

 
Simulera krockkudde

För att utesluta att krockkudden är den felande länken måste man simulera att den sitter på plats. Det gör man genom att sätta dit ett motstånd i kontakterna till kablaget där krockkudden skulle ha varit inkopplad. I detta fall krävs alltså två motstånd på vardera 2 ohm. Dessa motstånd finns att köpa hos tuning-specialister på nätet. Efter att du har satt dit motstånden, är det fritt fram att koppla på strömmen igen.

Motstånd för att simulera krockkudde.
Motstånd för att simulera krockkudde.
 
Resultat

Efter att jag hade kopplat in motstånden, satte jag tillbaka minus-polen och vred på tändningen. Resultat, inga krockkuddelampor tända. I mitt fall betydde detta att felet inte låg i vare sig rattstångsbrytare, dator eller kablage. Återstod bara en detalj kvar, det vill säga krockkudden i sig. Således var det bara att skaffa en ny krockkudde.

 
Sätta tillbaka krockkudden

Processen att sätta tillbaka krockkudden är ännu enklare än att ta bort den. Bilen måste vara strömlös i minst 5 minuter, därefter pluggar du tillbaka kontakterna i krockkudden. Den röda i den röda kontakten och den gröna i den gröna kontakten. Sedan är det bara att pressa fast krockkudden i ratten, klart!

Innan du sätter tillbaka minus-polen på batteriet, vrid på tändningen. Det är för att du skall slippa att sitta bakom ratten när strömmen slås på, ifall krockkudden skulle explodera.

 

Instrumentpanel utan fellampor.
Instrumentpanel utan fellampor.

 

Sammanfattning

Med det här inlägget hoppas jag att du skall få lite större förståelse för hur man kan ta bort och felsöka problem med krockkuddar på Renault Clio 2.

Vi hörs!

/Jocke

 

Källa

Haynes Renault Clio June 2001 to 2005 (Y to 55 reg) Petrol & Diesel manual

Lämna ett svar