Elektrisk

Ta bort airbag (krockkudde) i ratten Renault Clio Mk2 2005

Publicerat den

Hej

De senaste månaderna har jag haft ett litet hobbyprojekt, där jag har fixat i ordning en Renault Clio Mk2. Jag har gjort en massa handpåläggning för att den skall kunna besiktas och i slutändan köras i några år till. Ett av felen var att lamporna för krockkudden lyste. I det här inlägget beskriver jag lite enkelt hur man kan ta bort och felsöka en krockkudde.

Instrumentpanel som indikerar en defekt krockkudde.
Instrumentpanel som indikerar en defekt krockkudde.

 

 

 

 

 

information2

“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Vad behövs

 • OBD-2 -instrument med SRS-funktionalitet
 • En kort mellanstor, platt skruvmejsel
 • 2 resistorer á 2 ohm vardera

 

Grundläggande felsökning

Lamporna som indikerar krockkudde-fel säger ingenting om vilken krockkudde som trilskas. För att överhuvudtaget ha en chans att se vad som är fel med en krockkudde så behövs ett OBD-2 -instrument med SRS-funktion det vill säga, som stöder avläsning av krockkudde. Då kan man åtminstone få ett hum om vad som pågår och vilken/vilka enheter som det är fel på.

Jag har turen att vara den lycklige ägaren av ett sådant instrument och det underlättar dramatiskt.

Det första jag gjorde var att koppla upp mitt instrument. Det visade 2 fel.

 1. Drivers front air bag circuit 1. Short circuit
 2. Drivers front air bag circuit 2. Short circuit

Det finns flera anledningar till de här felkoderna, men som felet indikerar, är det kortslutning på förarsidan någonstans i närheten av, eller i krockkudden. För att avgöra detta är man dock tvungen att avlägsna krockkudden, vilket leder till huvudtemat i det här inlägget. Det kan tilläggas att man även behöver plocka bort krockkudden om man t ex vill ta bort ratten, så det kan vara bra att känna till hur man gör detta.

 

Avlägsna krockkudden

 

Varning

Krockkudden består av en sprängladdning. Som alla sprängladdningar kan den explodera om den hanteras på ett felaktigt sätt. Om du känner dig minsta osäker eller obekväm med situationen rekommenderar jag dig att lämna in bilen till en verkstad.

Med det sagt så fortsätter vi till själva proceduren, att avlägsna krockkudden.

Koppla bort strömmen

Innan du överhuvudtaget påbörjar processen att plocka bort krockkudden måste bilen vara strömlös.  Så det första du måste göra är att lossa minus-polen på batteriet och vänta i minst 5 minuter. Varför måste man vänta då? Jo, det är för att vissa elektriska komponenter kan lagra energi och då tar det ett tag innan den energin försvinner. Det går olika rön om hur länge man skall vänta, men i Renault Clio- fallet så är det minst 5 minuter. Att plocka bort en krockkudde är ju inget man gör spontant, utan det är ett planerat ingrepp. Det betyder att man mycket väl kan tänka sig att plocka bort polen kvällen innan man jobbar med bilen. Då är man väldigt säker på att bilen är strömlös. Vissa bilmärken förespråkar även att man bör ta bort säkringen till krockkudden, men det är inte nödvändigt här.

Tips!

Kom ihåg att anteckna eventuell kod för radion, eftersom bilen blir strömlös.

Minuspolen kan ha en tendens att fjädra tillbaka mot batteripolen, så var noga med att säkra upp minuspolen så att den inte under några omständigheter kommer i kontakt med batteriets negativa pol.

 

Avlägsna minuspol på batteriet.
Avlägsna batteriets minuspol.
 
Ta bort krockkudden

Krockkudden sitter fast med två fjädrar på baksidan av ratten. För att komma åt dessa vrider du ratten 90 grader. Då kommer du att hitta en fjäder i övre delen, respektive den andra i nedre delen.

Ratten vriden 90 grader.
Ratten vriden 90 grader.

 

Fjäder som håller fast krockkudden i ratten.
Fjäder som håller fast krockkudden i ratten.

 

Bänd bort fjäder med skruvmejsel.
Bänd bort fjäder med skruvmejsel.

 

För att plocka bort krockkudden bänder du fjädrarna över sina respektive bleck. Fjädrarna sitter ganska rejält så man får ta i lite grand. När du har bänt fjädrarna förbi respektive bleck, så är det bara att försiktigt dra ut krockkudden.

Obs! krockkudden sitter fortfarande fast i sitt kablage, så ta det försiktigt.

 

Ta bort kablarna från krockkudden

Det går två kablar till krockkudden. De sitter fast i varsin kontakt, en i övre kanten och den andra i nedre kanten av krockkudden. Kontakterna låses fast med ett litet plastlås på själva kontakten. Den bänder du upp med en liten skruvmejsel. Sedan är det bara att dra ut kontakten från krockkudden. Det kan vara bra att veta att kontakter och kontaktdon har pedagogiskt matchande färger så man inte sätter dem fel vid återmontering. När kablarna är borta är det bara att plocka bort krockkudden.

Ta bort kabel från krockkudden.
Ta bort kabel från krockkudden.

 

Kabel avlägsnad från krockkudde.
Kabel avlägsnad från krockkudde.
 
Krockkudden borta

Nu när krockkudden är borta, är det bra att lägga undan den för förvaring på ett säkert ställe.

Ratt med avlägsnad krockkudde, notera blecken i bakkanten av ratten som fjädrarna i krockkudden sitter fast i.
Ratt med avlägsnad krockkudde, notera blecken i bakkanten av ratten som fjädrarna i krockkudden sitter fast i.

 

Fjäder som håller fast krockkudde i ratten.
Fjäder som håller fast krockkudden i ratten.

 

Krockkudde Renault Clio 2.
Krockkudde Renault Clio 2.

 

Felsökning

Vanliga fel

Några vanliga fel med krockkudden i ratten brukar vara

 1. Kablaget till och från själva kudden är i dåligt skick på grund av nötning
 2. Rattstångsbrytare (clock spring) utsliten
 3. Själva krockkudden är defekt

Vidare felsökning av min krockkudde visade sig vara ett av felen ovan.

 

Felkoder utan krockkudde

Efter att jag hade kopplat bort krockkudden, pluggade jag åter igen in OBD-instrumentet. Det visade;

 1. Drivers front air bag circuit 1. Open circuit
 2. Drivers front air bag circuit 2. Open circuit
Felkoder krockkudde.
Felkoder krockkudde.

Det betyder i klartext att det är avbrott i krockkuddens elektriska krets, vilket ju är helt riktigt eftersom jag inte hade någon krockkudde inkopplad.

 
Simulera krockkudde

För att utesluta att krockkudden är den felande länken måste man simulera att den sitter på plats. Det gör man genom att sätta dit ett motstånd i kontakterna till kablaget där krockkudden skulle ha varit inkopplad. I detta fall krävs alltså två motstånd på vardera 2 ohm. Dessa motstånd finns att köpa hos tuning-specialister på nätet. Efter att du har satt dit motstånden, är det fritt fram att koppla på strömmen igen.

Motstånd för att simulera krockkudde.
Motstånd för att simulera krockkudde.
 
Resultat

Efter att jag hade kopplat in motstånden, satte jag tillbaka minus-polen och vred på tändningen. Resultat, inga krockkuddelampor tända. I mitt fall betydde detta att felet inte låg i vare sig rattstångsbrytare, dator eller kablage. Återstod bara en detalj kvar, det vill säga krockkudden i sig. Således var det bara att skaffa en ny krockkudde.

 
Sätta tillbaka krockkudden

Processen att sätta tillbaka krockkudden är ännu enklare än att ta bort den. Bilen måste vara strömlös i minst 5 minuter, därefter pluggar du tillbaka kontakterna i krockkudden. Den röda i den röda kontakten och den gröna i den gröna kontakten. Sedan är det bara att pressa fast krockkudden i ratten, klart!

Innan du sätter tillbaka minus-polen på batteriet, vrid på tändningen. Det är för att du skall slippa att sitta bakom ratten när strömmen slås på, ifall krockkudden skulle explodera.

 

Instrumentpanel utan fellampor.
Instrumentpanel utan fellampor.

 

Sammanfattning

Med det här inlägget hoppas jag att du skall få lite större förståelse för hur man kan ta bort och felsöka problem med krockkuddar på Renault Clio 2.

Vi hörs!

/Jocke

 

Källa

Haynes Renault Clio June 2001 to 2005 (Y to 55 reg) Petrol & Diesel manual

Byta batteri i nyckel Hyundai i30 2018

Publicerat den Uppdaterat den

Hej  

En dag kom min bättre hälft hem med sin bil och hon hade fått upp ett meddelande där bilen sa att det var “låg batterinivå” i nyckeln. Bilen ifråga är en Hyundai i30 2018 års modell. Jag började googla hur man byter batteri i den och hittade en video, dock beskrev den en Hyundai i20. Med hjälp av den informationen så bytte jag i alla fall batteriet. Här nedan kan du se hur jag gjorde.

 

Bild 1 Nyckel Hyundai i30 2018
Bild 1 Nyckel Hyundai i30 2018

 

information2

“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

Vad behövs

 • Ett CR2032 batteri, två stycken om du vill göra reservnyckeln också
 • En mellanstor, platt skruvmejsel
 • En liten platt skruvmejsel

 

Öppna nyckeln

 

Ta bort mekaniska nyckeln

Nyckeln består av två delar, en elektronisk fjärrkontroll och i den finns en “mekanisk” nyckel instucken.

På undersidan av nyckeln sitter en spärr och pedagogiskt nog så är det en pil vid spärren. Om du rör spärren i pilens riktning och samtidigt drar i  den ihåliga silvriga öglan bredvid så bör den komma ut. Då kommer det att se ut som i bild 3 nedan. Nu är det bara att dra bort den mekaniska nyckeln från den elektroniska fjärrkontrollen.

 

Bild 2 Spärr för mekanisk nyckel Hyundai i30 2018
Bild 2 Spärr för mekanisk nyckel

 

Bild 3 Mekanisk nyckel utdragen från höljet Hyundai i30 2018
Bild 3 Mekanisk nyckel utdragen från höljet

 

Öppna skalet till nyckeln

Nu har vi kommit till det avgörande momentet vid batteribytet. Batteriet sitter inne i skalet till nyckeln och för att komma åt det måste du dela på den. Det gör du genom att sticka in en skruvmejsel vid gaveln där den mekaniska nyckeln satt och vrida till, på samma sätt som du skruvar åt en skruv. Du måste vara noga med att sticka in mejseln på rätt ställe annars, riskerar du att bryta sönder skalet. I bild 4 så ser du var du sticker in mejseln.

 

Bild 4 Öppna skalet till nyckel Hyundai i30 2018
Bild 4 Öppna skalet till nyckel

 

Delat skal till nyckel Hyundai i30 2018
Bild 5 Delat skal till nyckel

I bild 5 ser du nyckeln delad. Här kan man se varför det är så viktigt att dela nyckeln på rätt ställe. Nu är nyckeln öppen och det är bara att lyfta bort den övre halvan.

 

Bild 6 Innanmätet i nyckel Hyundai i30 2018
Bild 6 Innanmätet i nyckel

 

Byta batteri

Batteriet är ett CR2032 som ligger instoppat i en rund inneslutning i den ena delen av skalet. Du plockar enkelt ut det genom att pilla upp det med en liten skruvmejsel eller motsvarande. Batteriet sitter med pluspolen in mot skalet. Här har Hyundai åter igen varit pedagogiska. De har stämplat in hur polariteten skall vara i skalet till nyckeln under batteriet. Ett annat sätt att se på saken är ju att bara sätta dit det nya batteriet som det gamla satt. 

 

Bild 7 Batteri och skal till Hyundai i30 2018
Bild 7 Batteri och skal

 

Sätta ihop nyckeln

Nu när batteriet är på plats är det då bara att klämma ihop de två halvorna till skalet. Det kan gå lite trögt så man måste klämma ganska ordentligt. När skalet är i hoptryckt, stoppar du tillbaka den mekaniska nyckeln. Klart.

Bild 8 Tryck ihop skal till nyckel till Hyundai i30 2018
Bild 8 Tryck ihop skal till nyckel

 

Avslutningsvis

I det här inlägget har jag beskrivit hur man byter batteri i nyckeln till en Hyundai i30 årsmodell 2018. Den bil jag har bytt batteriet på är i skrivande stund 2.5 år och har gått ca 5000 mil, så jag gissar att det inte är sista gången jag får göra den här proceduren. Några tips till dig som skall göra detta är att först och främst använd dig av högkvalitativa batterier och när du ändå är igång, byt även batteriet i reservnyckeln.

 

På återseende

/Jocke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

å

 

 

 

 

 

 

 

Reparera torkarmotor till bakrutan Hyundai i30 2008 – 2012

Publicerat den Uppdaterat den

Hej

I det här inlägget tänkte jag visa hur man demonterar och reparerar bakre torkarmotorn på en Hyundai i30 årsmodell 2011.

Det hela började det med att torkaren gick långsammare och långsammare, för att till sist lägga sig till ro mitt på bakrutan. Först trodde jag att det hela berodde på friktionen mellan torkaren och bakrutan, men till sist var det bara att inse att något var galet med torkarmotorn. Eftersom det var enorma pengar att lämna in den, så tänkte jag prova att göra det själv.

  information2

“Klicka på bilderna för att se dem i förstorat läge.”

 

Bakrutetorkare Hyundai i30
Bakrutetorkare Hyundai i30
 
Vad behövs
 • Torkaravdragare
 • 22 mm ringnyckel
 • 10 mm lednyckel
 • 12 mm lednyckel
 • Torx-nycklar
 • Inredningsverktyg, plastbit för att bända bort inredning
 • Stjärnskruvmejsel
 • Slipduk
 • Litiumfett
 • Universalfett
 • Liten plasthammare
 • Rostolja, så klart
 • Mutterdragare med 22 mm krafthylsa, trevligt att ha

 

Ta bort torkarmotorn

 

Ta bort torkararm

Torkararmen sitter fast med en 12 mm mutter, men innan du kan skruva bort den måste du plocka bort täcklocket som sitter på själva torkararmen. Muttern som håller torkararmen är säkerligen rostig, så det kan vara bra att ge den en skvätt rostlösare. Skruva därefter bort muttern.

Torkararm med bortplockat täcklock
Torkararm med bortplockat täcklock

Torkararmar brukar i allmänhet kunna sitta som bara den. I sådana fall måste man utnyttja en så kallad torkaravdragare. Jag hade ingen hemma, så jag tillverkade en egen genom att modifiera en spindelledsavdragare med hjälp av en slipmaskin och ett slipstift.

Ta bort torkararm med avdragare
Ta bort torkararm med avdragare

 

Torkarmotor med bortplockad torkararm
Torkarmotor med bortplockad torkararm

Under torkararmen sitter ett plastlock som skall förhindra att det kryper in vatten i själva torkarmotorn. Lyft försiktigt bort det locket. Man måste vara väldigt lätt på handen så man inte skadar det. Under locket sitter muttern som håller fast torkarmotorn i bakrutan.

Ta bort muttern på torkarmotorn

Torkarmotorn sitter fast med en 22 mm mutter. I den bästa av världar så kan man skruva bort den med en ringnyckel. Min mutter satt väldigt fastrostad, så jag blev tvungen att ta bort den med en mutterdragare och en 22 mm krafthylsa.

Torkarmotor med bortplockad mutter
Torkarmotor med bortplockad mutter

Nu återstår det bara att ta bort ytterligare ett plastlock och en gummitätning för att helt frilägga torkarmotorn. Nu är alla exteriöra delar bortplockad och vi kan gå vidare till interiören. Det kan hända att några av plastdetaljerna kommer att gå sönder under demonteringen på grund av ålder. Det kan vara bra att känna till att att samtliga delar som krävs här i monteringen går att köpa hos Hyundai styckevis.

Bakre torkarmotor frilagd
Torkarmotor frilagd

 

Ta bort inredning

För  att ta bort torkaren måste du plocka lös insidan på bakluckan. Den biten sitter fast med två stjärnskruvar och en förfärlig massa clips. Du behöver inte ta bort hela panelen. Det räcker med att vika ut den övre delen av den, just där torkarmotorn sitter. Använd gärna verktyg för interiör när du bänder loss panelen, så att du inte skadar den. Om man inte har sådana verktyg kan en tejpad skruvmejsel fungera. Ett tips när du bänder ut panelen är att börja uppifrån.

Bakluckans interiör nedfälld
Bakluckans interiör nedfälld

 

Bakre torkarmotorns fastsättning
Bakre torkarmotorns fastsättning

 

Avlägsna torkarmotorn

På insidan av bakluckan sitter motorn fast med två 10 mm bultar. Skruva bort dem och dra ur elkontakten och sedan är motorn är lös.

Bakre torkarmotor Hyundai i30 2008-2012
Bakre torkarmotor Hyundai i30
 
Testkör torkarmotorn

Du kan enkelt testköra torkarmotorn med två kablar och ett bilbatteri. Det är bara att koppla på matning och jord, då skall motorn förhoppningsvis röra sig, se bilden nedan. Om nu torkarmotorn fungerar så vet man att det är ett elfel, annars är det ett problem med själva motorn. Själv testkörde jag min torkarmotor med ett labbaggregat. Resultatet, en totalt stillastående torkarmotor. Efter den testen var jag ganska säker på vad som var felet.

Torkarmotorns kontakt
Torkarmotorns kontakt

 

Felet på torkarmotorn

Som jag nämnde tidigare, så började felet på torkaren med att den gick tungt.  Jag fick hjälpa den på traven för att den skulle röra sig. Vad beror nu det på? Jo, det hela beror på att mässingsbussningen som håller axeln till torkaren har oxiderat och börjat kärva så pass mycket att axeln inte längre kan rotera i den. Det beror på att vatten har trängt in i axeln utifrån.

Plocka isär motorn

Torkarmotorn består av ett aluminiumhus och ett plastlock bak. Locket sitter med 8 st torx-skruvar. Det är bara att skruva bort skruvarna och lyfta bort locket så ser det ut så här.

Insidan av bakre torkarmotor Hyundai i30
Insidan av bakre torkarmotor Hyundai i30
Insidan på locket till bakre torkarmotor Hyundai i30
Insidan på locket till bakre torkarmotor Hyundai i30

 

 

 

 

 

 

Bakrutetorkaren består helt enkelt av en traditionell elmotor med kol och en växlingsmekanism som gör att en axel svänger fram och tillbaka. All elektronik som torkaren består av, det vill säga  kol och ledningsbanor sitter i locket.

Lösningen

Fixen på det här är enkel. Först måste man plocka ur axeln och den kan sitta ganska hårt. Jag tog en skruvmejsel och vred den under den bit där axeln går genom huset på torkarmotorn, samtidigt som jag hamrade på axeln utifrån.

I ärlighetens namn hade jag ingen aning om det skulle fungera. Jag chansade och drog ut axeln på vinst och förlust, eftersom jag ändå inte hade något att förlora. Torkarmotorn var ju ändå trasig.

Bänd bort axel från torkarmotor
Bänd bort axel från torkarmotor

 

Axel till bakre torkarmotor Hyundai i30
Axel till bakre torkarmotor Hyundai i30

 

Axelbussning bakre torkarmotor
Axelbussning bakre torkarmotor

När väl axeln var ute putsade jag försiktigt den yttre delen av axelbussningen med en smärgelduk. Man måste ta det lite varligt här, annars riskerar man att göra hålet till axeln för stort och då kommer torkararmen att glappa. Efter den lilla putsen smörjde jag in axeln med litiumfett och tryckte tillbaka den i torkarmotorn.

Återmontering

Innan du skruvar igen torkarmotorn kan det vara bra att lägga dit lite extra universalfett vid de olika drivkuggarna i motorn. Sedan är det bara att skruva igen motorn och montera tillbaka den i bilen igen. Monteringen är förstås motsatt som demonteringen, inga konstigheter. Tänk på att när du skruvar tillbaka den stora muttern gäller det att vara lätt på handen. Den skall skruvas fast med ett relativt lågt vridmoment (*).  Avsluta monteringen med att  lägga på lite universalfett där axeln kommer ur bussningen genom bakluckan, det vill säga under det yttersta täcklocket. På så vis kan man förhindra att vatten tränger in mellan torkarmotorns axel och bussning. Det var det hela.

Sammanfattning

Det är inte så ovanligt att torkarmotorer ger upp. Det förekommer hos många bilmärken. Att de går sönder är i sig egentligen inte så konstigt, med tanke på att de är utsatta för en rätt så aggressiv miljö, med väder och vind. Att byta en torkarmotor på verkstad kan bli en dyr affär, så här finns det pengar att tjäna. Dessutom kan det vara en fördel att kunna se ut genom bakrutan.

Med det här inlägget hoppas jag att du skall kunna felsöka och förhoppningsvis även reparera din torkarmotor.

På återseende!

/Jocke

 

Källa

Hyundai Motor America

(*)Vridmoment

Den stora muttern till torkarmotorn 10 – 14 Nm